TEXNET Cup 2018

Propozície

TEXNET Cup 2018:
Športový klub stolného tenisu Spišský Štvrtok Vás pozýva na 6. Ročník TEXNET CUP stolnotenisového turnaja A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA : 1. Usporiadateľ : Stolnotenisový oddiel OŠK Spišský Štvrtok 2. Dátum usporiadania : 28. apríl 2018 / sobota / 3. Miesto : telocvičňa Základnej školy Spišský Štvrtok 4. Riaditeľstvo súťaže : Riaditeľ : Jan Caltík Hlavný rozhodca : Ladislav Javorský Hlavný usporiadateľ : ŠKST Spišský Štvrtok 5. Prihlášky : Telefón: Vlado Dunčko – 0905704895 Mail: stolnytenis@texnet.sk najneskôr do ukončenia prezentácie, t.j. 28.4.2018 do 08,30 hod. B. TECHNICKÉ USTANOVENIA : 6. Predpis: Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, podľa SP stolného tenisu a podľa ustanovení tohto rozpisu. Hrá sa s loptičkami značky XUSHAOFA - *** 40+ 7. Súťažné disciplíny : a/ dvojhra b/ štvorhra 8. Systém súťaže : hrá sa v skupinách s nasadenymi hráčmi podľa ́ krajského a okresného rebríčka za sezónu 2016- 2017, zo skupiny postupujú prví dvaja ďalej do pavúka, hrá sa na tri vyhrané sety. Štvorhra vylučovacím spôsobom . Hrá sa aj spodný pavúk (dvojhra, štvorhra) 9. Účastníci : Turnaja sa môže zúčastniť, ktorýkoľvek hráč bez rozdielu kraj-okres. 10. Štartovné : 5,- EUR/osoba (za obidve disciplíny) V cene štartovného malé občerstvenie. 11. Časový rozpis : 7,30 – 08,30 hod. prezentácia 08,30 – 09,00 hod. žrebovanie súťaží 09,00 – 09,10 hod. otvorenie turnaja 12. Titul a ceny : Prví traja v každej disciplíne získajú vecné ceny a Poháre. 13. Tombola Po dohraní jednotlivých skupín, budú vylosovaní 5 hráči zo všetkých účastníkov, ktorí získajú vecné ceny. Turnaj je zaradený do bodovaného Pohára Podtatranského Zväzu a celkový víťaz získa veľký pohár PSTZ. Upozornenie: účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť Turnaj nie je poistený, hráči štartujú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo akejkoľvek zmeny propozícií. https://www.youtube.com/watch?v=PczWrRXDPlM Tešíme sa na Vašu účasť Caltík Ján Riaditeľ turnaja